Stawianie ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ploty PVC na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Sztachety z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachetki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane plotki z PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy proponowane plot PVC na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements